SP 2014

Roverský kurz Svatoplukovy pruty

Svatoplukovy pruty jsou metodicko-zážitkový lesní kurs zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství.

Kurs je určen pro tříšestičlenné skupiny roverů a rangers ve věku 16 - 20(+) let, kteří hledají způsob, jak zapojit rovering do svého každodenního života. Nabízí společné roverské vyžití, navázání nových kontaktů, inspiraci a metodický základ pro další činnost, možnosti jak rovering skloubit s oddílovým, střediskovým a osobním životem.

Tento rok se koná už jeho patnáctý ročník. Kurs se zaměřuje na tyto oblasti: roverský program (tvořivé a outdoorové aktvity, příroda a ekologie), službu, fungování společenství roverů.


Čekatelská zkouška


Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně kurzu, ptejte se na prihlasky.pruty@gmail.com.

Na setkání s Vámi se těší kníže Svatopluk a jeho dvořanstvo.