Svatoplukovy pruty

Byl jednou jeden kníže Svatopluk a ten měl tři ratolesti: Rastislava, Mojmíra a Svatavu. Jednoho dne si je pozval…

Tvořivost

Na svém nejstarším synu Mojmírovi jsem si dal vskutku záležet. To víte, u prvního dítěte je každý otec při síle. Podědil mou inteligenci a bystrost. Má ostrý jazyk, je pohotový v odpovědi...

Příroda

Jestliže se o Mojmírovi často říká, že má hlavu v oblacích, můj mladší syn Rastislav ji snad má ve hvězdách. Samozřejmě můžete namítnout, že každé dítě se svého otce jednou zeptá proč je tráva zelená...

Outdoor

Svatava, má jediná dcera. Navenek působí velice půvabně a málo kdo jí odolá. Není však lehké si ji získat. Miluje pohyb. Nejšťastnější je v přírodě, má radost z každého pohybu...