Svatoplukovy pruty

Roverský kurz Svatoplukovy pruty

Svatoplukovy pruty jsou metodicko-zážitkový lesní kurz zaměřený na podporu a rozvoj roverských společenství.

kurz je určen pro tříšestičlenné skupiny roverů a rangers ve věku 16 - 20(+) let, kteří hledají způsob, jak zapojit rovering do svého každodenního života. Nabízí společné roverské vyžití, navázání nových kontaktů, inspiraci a metodický základ pro další činnost, možnosti jak rovering skloubit s oddílovým, střediskovým a osobním životem.

Tento rok se konal už jeho patnáctý ročník.

kurz se zaměřuje na tyto oblasti

Roverský program
(tvořivé a outdoorové aktvity, příroda a ekologie)
Seberozvoj
Fungování společenství roverů

Ročník 2017

Letní běh: 17. - 27 . srpen | Lišky
Čekatelský víkend: 21. - 23. duben
Závěrečný víkend: listopad

Brány tvrze jsou pro letošní ročník zavřeny.

To ovšem neznamená, že se už nikdy neotevřou.
Pokud máš zájem vědět jako první jak to bude vypadat s kurzem příští rok => upiš se nám...

Chceš se na něco zeptat? Ptej se!

prihlasky.pruty@gmail.com
Neboj se zeptat