Čekatelská zkouška

Čekatelskou zkoušku necháváme tvrdě spát
SP jsou pouze RLK

Lesní kurz Svatoplukovy pruty se věnuje řadě témat, které se překrývají s tématy čekatelské zkoušky. Instruktorský tým je tvořen lektory, kteří mají několikaletou zkušenost se vzdělávacími akcemi v Junáku. Rozhodli jsme se proto i v roce 2017 umožnit účastníkům lesního kurzu získání čekatelské zkoušky.

Zkouška je otevřena pouze účastníkům souběžně připravovaného lesního kurzu, účast na celém kurzu je tedy první podmínkou absolvence. Lesní kurz je především roverským zážitkovým kurzem, který ale není potřeba významněji přizpůsobovat požadavkům kvalifikace. Využíváme přesahy tam, kde jsou, zaměřujeme se na čekatele-rovera. Témata, která se na letním běhu nevyskytnou, otevřeme na samostatném víkendu v dubnu, který bude určen jen zájemcům o složení zkoušky. Závěrečný víkend využijeme ke zpětné vazbě a dokončení již dříve nakousnutého. Účast na všech třech částech je tedy povinná.

Na kurzu nečekej žádnou zkoušku před tabulí – umíme pracovat se zážitky, praktickými úkoly, budeme si s Tebou povídat a budeme Ti naslouchat. Máme pro Tebe připravené i lekce v e-learningu, navedeme Tě na zajímavé filmy. Když do toho půjdeš s nadšením, ke slíbenému odznaku Ti pomůžeme!

Formálně budou uchazeči o čekatelskou zkoušku účastníky souběžného ČLK Svatoplukovy Pruty 2017 s “čekatelským víkendem” navíc oproti účastníkům LK Svatoplukovy Pruty.

Další a podrobnější informace o zkoušce obecně najdeš na Skautské křižovatce.

Kdyby Tě zajímalo cokoliv dalšího o zkoušce na prutech, napiš Hrušce – vrbova.katerina@gmail.com

další podmínky

  • Na 3-členný tým je povolena 1 čekatelská zkouška
  • Na 4 a více členný tým jsou povoleny 2 čekatelské zkoušky
  • Věk nejméně 15 let
  • Souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován
  • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi, jehož znění stanoví zpravodaj VRJ pro výchovu činovníků (ne starší než 12 měsíců, toto potvrzení se nevyžaduje u lékařů a profesionálních pedagogů)
  • Znalosti skautské stezky přiměřené věku, nejméně však v rozsahu I. stupně (potvrzuje vůdce oddílu)