Svatoplukovy pruty

Byl jednou jeden kníže Svatopluk a ten měl tři ratolesti: Rastislava, Mojmíra a Svatavu. Jednoho dne si je pozval…

Naším cílem je nabízet program, který bude nejlépe rozvíjet potřeby vašeho společenství a zároveň co nejlépe naplňovat potřeby Tebe jako jednotlivce. Během kurzu zažijete program ve skupinách ve kterých jste přijeli, ale také především ve skupinách podle toho, jaké programy nejvíce potřebujete a nejvíce vám vyhovují.

Mojmír

Na svém nejstarším synu Mojmírovi jsem si dal vskutku záležet. To víte, u prvního dítěte je každý otec při síle. Podědil mou inteligenci a bystrost. Má ostrý jazyk, je pohotový v odpovědi...

Rastislav

Jestliže se o Mojmírovi často říká, že má hlavu v oblacích, můj mladší syn Rastislav ji snad má ve hvězdách. Samozřejmě můžete namítnout, že každé dítě se svého otce jednou zeptá proč je tráva zelená...

Svatava

Svatava, má jediná dcera. Navenek působí velice půvabně a málo kdo jí odolá. Není však lehké si ji získat. Miluje pohyb. Nejšťastnější je v přírodě, má radost z každého pohybu...